Úvodní slovo

Na studium práv jsem šel, protože jsem rád, pokud mohu pomoci spravedlnosti, a proto jsem se snažil získat vědomosti o právu a etice, jak v Brně na Masarykově Univerzitě, tak na Univerzitě Karlově v Praze.

Číst více

Jak probíhá spolupráce

Po telefonickém nebo jiném objednání je stanovena první schůzka. Na této schůzce klient sdělí svůj záměr (čeho chce dosáhnout), případně své problémy (čemu se chce vyhnout). Dále jsou poskytnuty klientem údaje...

Číst více

K čemu se zavazuje advokát a klient

- Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta
- Advokát je povinen řídit se pokyny klienta
- Využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše...

Číst více

Kudy k nám:

Go to top