Úvodní slovo

Na studium práv jsem šel, protože jsem rád, pokud mohu pomoci spravedlnosti, a proto jsem se snažil získat vědomosti o právu a etice, jak v Brně na Masarykově Univerzitě, tak na Univerzitě Karlově v Praze.

Číst více

Jak probíhá spolupráce

Po telefonickém nebo jiném objednání je stanovena první schůzka. Na této schůzce klient sdělí svůj záměr (čeho chce dosáhnout), případně své problémy (čemu se chce vyhnout). Dále jsou poskytnuty klientem údaje...

Číst více

K čemu se zavazuje advokát a klient

- Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta
- Advokát je povinen řídit se pokyny klienta
- Využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše...

Číst více

Na těchto stránkách bych Vás rád informoval o mnou nabízených právních službách, spolu se základními podmínkami, kterými se řídí poskytování právní pomoci advokátem.

Právní služby poskytuji v oblastech trestního, občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva. Bližší a přesnější vymezení poskytovaných právních služeb naleznete na odkaze "Zaměření a specializace".

Bohužel nemohu na internetu vystavit ceník služeb, protože to nedovolují Pravidla profesionální etiky advokáta, kterými jsem vázán. V zásadě je možné dohodnout odměnu časovou, za jednotlivé úkony, paušální, smluvní nebo zákonnou dle advokátního tarifu. V případě, že byste měli zájem o nabízené služby, sdělím Vám požadovanou odměnu obratem emailem.

Pokud poskytuji služby, které požadujete a budete mít zájem o jejich poskytnutí, kontaktujte mě některým ze způsobů uvedených na těchto stránkách.

Kudy k nám:

Go to top